ค้นหากองทุน

M-Property

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

27.3992 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: -0.1651 (-0.5990%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC Property Wealth Fund
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 7
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th October 2009
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน