ค้นหากองทุน

LHMCMULTIUI-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน LHFUND จำกัด

10.3006 บาท

Last Update : 17th July 2024

Fund Score

Change: -0.0119 (-0.1154%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด แอล เอช แม็คโคร มัลติ แอสเซ็ท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
LH MACRO MULTI ASSET NFRI-A
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
-
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
26th July 2023
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน