ค้นหากองทุน

LHEME-D

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน LHFUND จำกัด

6.7981 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: 0.0165 (0.2433%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
LH Emerging Markets - E - Dividend
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
100.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
28th February 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน