ค้นหากองทุน

LHEME-D

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

6.4444 บาท

Last Update : 17th March 2023

Fund Score

Change: -0.0028 (-0.0434%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
LH EMERGING MARKETS - E FUND
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
28th February 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน