ค้นหากองทุน

KWI EE EURO

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KWIAM จำกัด

5.9629 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: 0.0029 (0.0487%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
KWI Emerging Est Eurp FIF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
25th October 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน