ค้นหากองทุน

KTSV

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KTAM จำกัด

12.0025 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: 0.0007 (0.0058%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krung Thai Savings
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
4th June 2009
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน