ค้นหากองทุน

KSDLTF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

9.2857 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: -0.0214 (-0.2299%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K Strategic Defensive LTF
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
1st June 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน