ค้นหากองทุน

KPLUS

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน UOBAM จำกัด

5.8296 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -0.1240 (-2.0828%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Kamrai Permpoon
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th December 1993
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน