ค้นหากองทุน

KPLUS

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

6.5672 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: -0.0507 (-0.7661%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Kamrai Permpoon Open-ended Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th December 1993
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน