ค้นหากองทุน

KKP GNP-H

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด

12.0374 บาท

Last Update : 6th December 2022

Fund Score

Change: -0.3302 (-2.6699%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND – HEDGED
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
24th May 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน