ค้นหากองทุน

KKP EQRMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KKPAM จำกัด

39.2180 บาท

Last Update : 14th June 2024

Fund Score

Change: -0.5150 (-1.2962%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
KKP Equity RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
1st December 2004
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน