ค้นหากองทุน

KFSMUL

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

19.3555 บาท

Last Update : 19th May 2023

Fund Score

Change: -0.0013 (-0.0067%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Star Multiple Fund
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th February 1999
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน