ค้นหากองทุน

KFSMUL

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KSAM จำกัด

19.7723 บาท

Last Update : 14th June 2024

Fund Score

Change: 0.0024 (0.0121%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Star Multiple
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th February 1999
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน