ค้นหากองทุน

KFJAPANRMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

11.3888 บาท

Last Update : 18th May 2023

Fund Score

Change: 0.2002 (1.7893%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Japan RMF
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th November 2015
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน