ค้นหากองทุน

KFDYNAMIC

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

38.5254 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: -0.2780 (-0.7164%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Dynamic Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
6th November 2003
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน