ค้นหากองทุน

KFCASH-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

13.5519 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0010 (0.0074%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Cash Management A
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
4th March 2004
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน