ค้นหากองทุน

KFCASH-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KSAM จำกัด

13.6698 บาท

Last Update : 24th May 2024

Fund Score

Change: 0.0004 (0.0029%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Cash Management A
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
4th March 2004
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน