ค้นหากองทุน

KF-HJAPAND

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KSAM จำกัด

9.2924 บาท

Last Update : 23rd May 2024

Fund Score

Change: 0.0371 (0.4009%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Japan Hedged Dividend
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
13th February 2015
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน