ค้นหากองทุน

KF-HJAPAND

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

8.8128 บาท

Last Update : 18th May 2023

Fund Score

Change: 0.1565 (1.8079%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Japan Hedged Dividend Fund
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
13th February 2015
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน