ค้นหากองทุน

KF-CHINA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

5.6307 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: -0.1408 (-2.4396%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri China Equity Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th January 2010
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน