ค้นหากองทุน

K-JPX-A(A)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

22.2548 บาท

Last Update : 19th July 2024

Fund Score

Change: -0.1531 (-0.6832%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K Japanese Equity Index-A(A)
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
9th May 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน