ค้นหากองทุน

K-GREAT

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

11.1050 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.0908 (-0.8110%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค ALL-BASIC
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K All Roads Basic
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
6th September 2017
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน