ค้นหากองทุน

K-EUX

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

18.6458 บาท

Last Update : 22nd February 2024

Fund Score

Change: 0.3235 (1.7656%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K European Equity Index
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
9th May 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน