ค้นหากองทุน

HI-DIV

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

8.3220 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: -0.0398 (-0.4760%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC Hi-Dividend Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
22nd January 2009
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน