ค้นหากองทุน

HI-DIV

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัด

7.0792 บาท

Last Update : 22nd February 2024

Fund Score

Change: 0.0378 (0.5368%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับเงินปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC Hi-Dividend-D
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
22nd January 2009
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน