ค้นหากองทุน

EP-LTF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน XSpring จำกัด

16.6067 บาท

Last Update : 19th July 2024

Fund Score

Change: -0.0219 (-0.1317%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Equity Pro LTF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th June 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน