ค้นหากองทุน

EP-LTF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด

16.8871 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0888 (0.5286%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Equity Pro LTF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th June 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน