ค้นหากองทุน

EHD

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

12.3702 บาท

Last Update : 27th November 2023

Fund Score

Change: -0.0419 (-0.3376%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Euro High Dividend
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
4th April 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน