ค้นหากองทุน

DAOL-MONEY-R

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด

10.3804 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0006 (0.0058%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
DAOL Money Market R
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 2
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
20th March 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน