ค้นหากองทุน

BCAP-USND100

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน BCAP จำกัด

19.6733 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.0721 (-0.3651%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
BCAP US Equity ND 100
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
8th April 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน