ค้นหากองทุน

BCAP-USND100

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด

14.6791 บาท

Last Update : 17th March 2023

Fund Score

Change: -0.0495 (-0.3361%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
BCAP US Equity ND 100 Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
8th April 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน