ค้นหากองทุน

B-INFRA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน BBLAM จำกัด

31.2350 บาท

Last Update : 11th April 2024

Fund Score

Change: -0.2730 (-0.8664%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Bualuang Infrastructure
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
7th November 1994
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน