ค้นหากองทุน

B-INFRA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

32.7434 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: -0.1894 (-0.5751%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Bualuang Infrastructure Open-end Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
7th November 1994
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน