ค้นหากองทุน

B-DYNAMICRMF

9.7714 บาท

Last Update : 24th November 2023

Fund Score

Change: -0.0034 (-0.0348%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Bualuang Dynamic Bond RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
14th July 2023
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน