ค้นหากองทุน

ASP-PRIME4

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

10.2405 บาท

Last Update : 19th February 2021

Fund Score

Change: 0.0108 (0.1056%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Asset Plus Prime Fund 4
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
-
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th March 2013
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน