ค้นหากองทุน

ASP-IHEALTH

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

13.0680 บาท

Last Update : 16th May 2023

Fund Score

Change: -0.2527 (-1.8970%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Asset Plus Innovative Healthcare Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 7
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th March 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน