ค้นหากองทุน

ASP-DPLUS

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ASP จำกัด

11.0910 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: 0.0006 (0.0054%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Asset Plus Fixed Income Daily Plus
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
100.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
2nd February 2017
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน