ค้นหากองทุน

AIA-IC

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

10.3192 บาท

Last Update : 22nd March 2023

Fund Score

Change: 0.0042 (0.0407%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
AIA Income Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
14th August 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน