ค้นหากองทุน

AIA-IC

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน AIAIMT จำกัด

10.6358 บาท

Last Update : 24th May 2024

Fund Score

Change: 0.0008 (0.0075%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
AIA Income
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
10000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
14th August 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน