ค้นหากองทุน

1AM-GEM

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

9.1862 บาท

Last Update : 24th November 2023

Fund Score

Change: 0.0223 (0.2433%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. Global Emerging Market Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
5000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
5000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
2nd December 2005
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน