ค้นหากองทุน

WE-TRBOND-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

9.9385 บาท

Last Update : 21st March 2023

Fund Score

Change: 0.2418 (2.4936%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
WE TOTAL RETURN BOND FUND
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
12th March 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน