ค้นหากองทุน

WE-MONYRMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

10.1176 บาท

Last Update : 23rd March 2023

Fund Score

Change: 0.0004 (0.0040%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
WE MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 2
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
15th October 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน