ค้นหากองทุน

UGMAC

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

12.1714 บาท

Last Update : 17th May 2023

Fund Score

Change: 0.0181 (0.1489%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
United Global Macro Opportunities Fund
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
วันที่กองทุนจดทะเบียน
10th June 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน