ค้นหากองทุน

UGEAR

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

10.2675 บาท

Last Update : 16th March 2023

Fund Score

Change: -0.0250 (-0.2429%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
United Global Equity Absolute Return Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
วันที่กองทุนจดทะเบียน
28th June 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน