ค้นหากองทุน

TMBMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

22.1988 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: 0.0021 (0.0095%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB MONEY FUND
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
15th May 1997
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน