ค้นหากองทุน

TLFLEX

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด

9.1859 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0884 (0.9717%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Talis Flexible
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
13th October 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน