ค้นหากองทุน

TLFLEX

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด

11.3212 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: -0.0272 (-0.2397%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TALIS FLEXIBLE FUND
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
13th October 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน