ค้นหากองทุน

TISCOWB

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด

11.5369 บาท

Last Update : 22nd March 2023

Fund Score

Change: 0.0729 (0.6359%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TISCO Thai Well-being Equity Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
16th May 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน