ค้นหากองทุน

TCHLINK9

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด

10.0200 บาท

Last Update : 20th July 2022

Fund Score

Change: 0.0505 (0.5065%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TISCO China Linked Complex Return Fund 9
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
10th July 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน