ค้นหากองทุน

T-PropInfraFlex

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

8.8477 บาท

Last Update : 23rd March 2023

Fund Score

Change: 0.0163 (0.1846%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 8
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
1st March 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน