ค้นหากองทุน

SCBGINR

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

10.4941 บาท

Last Update : 27th November 2023

Fund Score

Change: -0.0092 (-0.0876%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Global Income R
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th January 2017
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน