ค้นหากองทุน

SCBGEARA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

10.0474 บาท

Last Update : 16th March 2023

Fund Score

Change: -0.0365 (-0.3620%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Global Equity Absolute Return Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
28th September 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน