ค้นหากองทุน

SCBCR3YA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

11.5740 บาท

Last Update : 16th August 2022

Fund Score

Change: 0.0001 (0.0009%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Complex Return 3YA Not for Retail Investors
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
15th August 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน