ค้นหากองทุน

SCB2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

11.1788 บาท

Last Update : 16th November 2023

Fund Score

Change: 0.0000 (0.0000%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Retirement Year 2566
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
15th November 2013
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน