ค้นหากองทุน

ONE-POWER

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

11.0686 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: -0.1310 (-1.1697%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
ONE POWER ENERGY FUND
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 7
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th February 2017
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน