ค้นหากองทุน

ONE-EUROEQ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

14.4995 บาท

Last Update : 24th November 2023

Fund Score

Change: 0.0651 (0.4510%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
One European Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th March 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน