ค้นหากองทุน

MGS

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

5.0685 บาท

Last Update : 27th November 2023

Fund Score

Change: -0.0188 (-0.3695%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC Global Smart
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
10000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
9th March 2006
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน