ค้นหากองทุน

M-VI

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

10.8920 บาท

Last Update : 24th November 2023

Fund Score

Change: 0.0341 (0.3141%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC Value Investing
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
10000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
17th May 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน