ค้นหากองทุน

LHMM-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

11.7220 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: 0.0002 (0.0017%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
LH MONEY MARKET FUND
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 2
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
1st December 2011
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน