ค้นหากองทุน

LHMM-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

11.8816 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0006 (0.0051%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
LH Money Market A
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 2
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
1st December 2011
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน