ค้นหากองทุน

KTFIXPLUS-D

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

11.7124 บาท

Last Update : 27th November 2023

Fund Score

Change: -0.0034 (-0.0290%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krung Thai Fixed-Income Plus-D
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
4th December 2000
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน