ค้นหากองทุน

KT-mai

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

14.1935 บาท

Last Update : 23rd March 2023

Fund Score

Change: 0.1443 (1.0271%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krung Thai mai Equity Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
8th July 2015
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน